Reserveer je Theorie examen

Het theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:

  • Gevaarherkenning: gaat over het herkennen van gevaar en wat je moet doen in een situatie.
  • Kennis: hier laat je zien dat je feiten en regels kunt herkennen en benoemen.
  • Inzicht: hier laat je zien dat je regels kunt toepassen en juiste beslissingen kunt nemen.

Je beantwoord de vragen op een computer.

Via onderstaande link kan je direct jou theorie examen aanvragen.

Theorie examen aanvragen

Via onderstaande link kun je theorie examens oefenen.

Oefen je theorie examen